Ιστορικό του σταθμού
ΡεύμασήμεραΕχθέςΝοέμβριος2021Συνεχώς
θερμοκρασία (C)8.5 ↑ 13.2 (2:04 pm)
↓ 4.6 (7:09 am)
↑ 9.5 (10:29 am)
↓ 4.3 (12:39 pm)
↑ 23.1 (1)
↓ 4.3 (29)
↑ 40.9 (Αυγ11)
↓ 0.7 (Φεβ15)
↑ 40.9 (2021 Αυγ11)
↓ 0.7 (2021 Φεβ15)
Βροχή (mm)0 0.117.0275.2564.3564.3
Υγρασία (%)72 ↑ 88 (1:13 am)
↓ 53 (3:04 pm)
↑ 93 (2:38 am)
↓ 71 (10:14 am)
↑ 97 (3)
↓ 45 (20)
↑ 99 (Φεβ5)
↓ 16 (Ιούλ12)
↑ 99 (2021 Φεβ5)
↓ 16 (2021 Ιούλ12)
Σημείο δρόσου (C)3.7 ↑ 5.7 (9:34 am)
↓ 2.0 (6:49 am)
↑ 5.8 (9:23 am)
↓ 2.9 (12:39 pm)
↑ 20.0 (1)
↓ 2.0 (30)
↑ 25.5 (Αυγ11)
↓ -5.5 (Φεβ14)
↑ 25.5 (2021 Αυγ11)
↓ -5.5 (2021 Φεβ14)
πίεση (hPa)1023.6 ↑ 1023.7 (6:49 pm)
↓ 1015.8 (12:09 am)
↑ 1015.8 (11:05 pm)
↓ 1000.5 (3:59 am)
↑ 1027.9 (19)
↓ 999.2 (28)
↑ 1037.4 (Φεβ15)
↓ 0.0 (Ιάν7)
↑ 1037.4 (2021 Φεβ15)
↓ 0.0 (2021 Ιάν7)
Ανεμος (km/h)0 27.0 (1:59 pm)18.0 (5:49 am)33.2 (1)55.4 (Ιάν14)55.4 (2021 Ιάν14)
Ριπή (km/h)14.8 36.4 (1:18 pm)42.8 (10:39 am)95.4 (28)98.3 (Ιάν15)98.3 (2021 Ιάν15)
Ηλιακός (w/m2)0 445 (12:03 pm)436 (10:22 am)689 (10)1151 (Απρ18)1151 (2021 Απρ18)
UV (Index)0 4.0 (11:03 am)4.0 (10:22 am)6.0 (2)11.0 (Απρ18)11.0 (2021 Απρ18)