Ιστορικό του σταθμού
ΡεύμασήμεραΕχθέςΟκτώβριος2022Συνεχώς
θερμοκρασία (C)18.7 ↑ 20.0 (12:08 am)
↓ 18.1 (4:08 am)
↑ 27.8 (3:19 pm)
↓ 19.0 (6:00 am)
↑ 27.8 (3)
↓ 16.0 (1)
↑ 39.3 (Ιούλ5)
↓ 1.9 (Φεβ28)
↑ 40.9 (2021 Αυγ11)
↓ 0.7 (2021 Φεβ15)
Βροχή (mm)0 0.00.00.0184.2800.5
Υγρασία (%)76 ↑ 78 (2:23 am)
↓ 74 (12:08 am)
↑ 88 (4:19 am)
↓ 36 (4:03 pm)
↑ 88 (3)
↓ 36 (3)
↑ 98 (Ιάν1)
↓ 13 (Ιούλ28)
↑ 99 (2021 Φεβ5)
↓ 13 (2022 Ιούλ28)
Σημείο δρόσου (C)14.4 ↑ 15.3 (12:35 am)
↓ 13.8 (4:08 am)
↑ 18.1 (9:39 am)
↓ 11.1 (4:03 pm)
↑ 18.1 (3)
↓ 8.9 (1)
↑ 25.7 (Αυγ18)
↓ -6.3 (Φεβ9)
↑ 25.7 (2022 Αυγ18)
↓ -6.3 (2022 Φεβ9)
πίεση (hPa)1018 ↑ 1018.5 (3:24 am)
↓ 1017.8 (1:48 am)
↑ 1021.9 (12:13 am)
↓ 1016.9 (4:39 pm)
↑ 1026.1 (2)
↓ 1015.4 (1)
↑ 1034.6 (Φεβ9)
↓ 0.0 (Αυγ25)
↑ 1037.4 (2021 Φεβ15)
↓ 0.0 (2021 Ιάν7)
Ανεμος (km/h)2.9 10.1 (12:15 am)29.1 (1:15 pm)38.5 (1)55.8 (Φεβ7)55.8 (2022 Φεβ7)
Ριπή (km/h)7.9 16.3 (4:24 am)36.0 (12:53 pm)49.2 (1)88.2 (Φεβ7)98.3 (2021 Ιάν15)
Ηλιακός (w/m2)0 0 (12:08 am)721 (11:39 am)755 (2)1045 (Μάιος6)1151 (2021 Απρ18)
UV (Index)0 0.0 (12:08 am)7.0 (11:39 am)7.0 (1)10.0 (Μάιος6)11.0 (2021 Απρ18)